Acompanyament als infants i a les seves famílies

Entrades i sortides relaxades

Pretenem que l’arribada de l’infant a l’escola sigui tranquil·la, ordenada i relaxada. És per això que podeu deixar el vostre fill/a a la mestra i recollir-lo en tranquil·litat i confiança cada dia.

Bon dia Escola!

Hi som tots? Cada matí ens diem “bon dia”, mirem si som tots a la classe i cantem cançonetes.

Orientació a les famílies

Entrevistes amb les famílies, per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels infants i de la seva evolució.
Al llarg del curs hi ha dues trobades amb les famílies, la de benvinguda al setembre i la pedagògica al mes de gener.

Descarrega’t la fitxa informativa de la Llar d’Infants.

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.