Acompanyament als adolescents i a les seves famílies

Grups classe reduïts

Amb l’objectiu de millorar els aprenentatges, l’atenció a la diversitat i acompanyar els alumnes i famílies de manera més individualitzada, de les 3 línies oficials, en fem 4 grups heterogenis, reduint el nombre d’alumnes per aula.

Bon dia Joviat

Per cohesionar i establir relacions que sumin entre els nois del grup, compartint diferents formes d’expressió d’allò que uneix el grup.

Acompanyament acadèmic i personal

El tutor/a destina una hora setmanal a acompanyar els joves en la planificació, tècniques d’estudi i gestió emocional pròpia de l’etapa.

Comunicació de l’acompanyament personal i acadèmic a meitat de trimestre a les famílies.

Entrevistes trimestrals amb les famílies, amb lliurament d’informe escrit, per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels adolescents i la seva evolució.

Orientació per fer del talent una professió. Reconeixement de les aptituds i habilitats per acompanyar i assessorar en l’obertura a un futur professional que s’inicia a 3r i culmina a 4t.

Tallers de consciència

Per aprendre a gestionar la ràbia, la tristesa, la por… Per aprendre a escoltar els altres, a millorar les relacions socials, a expressar-nos de forma assertiva, a resoldre els conflictes i a respectar-nos. Per aprendre a viure i conviure millor, amb l’acompanyament d’especialistes en educació emocional.

Aprendre a pensar: filosofia 3/18

Per enfortir les habilitats de pensament i la capacitat reflexiva; per aprendre a pensar i preparar els infants per a la participació en una societat democràtica.

Festa de Pas de Secundària a ESPO: «Un final, un inici»

Ritual de caire festiu, amb l’alumnat, el professorat i les famílies, per acomiadar l’etapa de secundària i obrir les portes a l’inici de l’etapa preadulta amb la presa de decisions personals i acadèmiques.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.