Expressió

Art i creativitat

Per incentivar la creativitat i aprendre diferents tècniques artístiques, de la mà d’especialistes en educació visual i plàstica.

Exposicions orals en català, castellà i anglès

Per aprendre a expressar-se en públic, elaborant un guió previ, cercant informació i preparant l’exposició amb un suport visual.

Expressió corporal, música, dansa i teatre

  • Musi-cos a 1r, 2n i 3r. Expressió corporal, creativitat, interpretació i dansa. Per Nadal, posada en escena en un teatre.
  • El Nostre Poema de Nadal, de 4t a 6è. · Projecte multidisciplinari, de teatre, música, dansa i declamació de poemes.
  • Cantània, a 5è. Cantata organitzada per l’Auditori de Barcelona que, junt amb l’alumnat i professorat d’altres escoles, es representa al teatre Kursaal. Una vivència musical inoblidable.

Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, a 4t i 6è

Per fomentar la lectura de la llengua catalana en veu alta i treballar l’entonació, el ritme i l’expressió, afavorint-ne la comprensió.

Jocs Florals

Cloenda de treballar a les aules el text poètic, com a vehicle de comunicació i expressió de vivències.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.