Acompanyament als infants i a les seves famílies

Aprendre a pensar: filosofia 3/18

Per enfortir les habilitats de pensament i la capacitat reflexiva; per aprendre a pensar i preparar els infants per a la participació en una societat democràtica.

Bon dia, «Connecta’t»

Uns minuts de pràctica diària de respiració conscient, de música, petites meditacions…ens ajuden a estar més tranquils, més atents i més disposats per a l’aprenentatge.

Tutories compartides d’educació emocional

Per aprendre a gestionar la ràbia, la tristesa, la por… Per aprendre a escoltar els altres, a millorar les relacions socials, a expressar-nos de forma assertiva, a resoldre els conflictes i a respectar-nos. Per aprendre a viure i conviure millor, amb l’acompanyament d’especialistes en educació emocional.

Orientació

Entrevistes trimestrals amb les famílies, amb lliurament d’informe escrit, per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels infants i la seva evolució.

Festa de Pas de Primària a ESO: «Ens fem grans»

Ritual de caire festiu, amb infants, mestres i famílies, per acomiadar l’etapa de primària i donar la benvinguda a la meravellosa adolescència, una etapa plena de vida i de força.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA

Segueix-nos al blog de Primària.

ANAR AL BLOG

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.