Educació Primària

L’Educació Primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria.
Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.
Tal i com diu el nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre) plantegem el treball per competències amb la finalitat de saber dir, saber fer, saber pensar i saber sentir, a través d’activitats i projectes que es poden planificar de manera multidisciplinària, és a dir, amb l’aportació i l’enfocament d’experiències d’àmbits diversos.
És important trobar motivacions i despertar bé tots els sentits de l’alumnat perquè a través d’ells aprenguin d’una manera espontània i natural.

La nostra missió

Som una fundació educativa que ofereix formació al llarg de tota la vida.

El nostre Nord. La Visió

Una escola de vida per a un món sostenible.
Sentim l’escola des d’una perspectiva sistèmica i humanista que ens dóna l’oportunitat de compartir aprenentatges significatius per al nostre desenvolupament personal i professional, recuperant el contacte amb la terra, cooperant, intercanviant i descobrint.

El nostre compromís

Establir vincles de confiança amb els infants i les seves famílies.

Horari

Matí de 9:00 h a 13:00 h i tarda de 15:15 h a 17:15 h
Podeu deixar els vostres fills 15 minuts abans de les 9:00 (amb vigilància de professorat a les Columnes de l’Amistat i a la Plaça) i venir-los a recollir fins a les 17:30 h.
També podeu portar-los a partir de les 8:00 h, al Gimnàs de l’Escola, on professorat i alumnes del Cicle de Grau Superior d’Esports de l’Escola, els ofereixen jocs i activitats dins del projecte «Desperta’t amb energia».

Transport (Bus Manresa)

Parada de bus davant l’escola: línia L4
Parada a prop de l’escola: línia L8
C. Guimerà, parada de totes les línies urbanes de Manresa.

DESCARREGA'T FITXA
ANAR AL BLOG

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.