Batxillerat

A “l’espai Maeso” hi ha ubicada la nova escola de Batxillerat, és una espai nou on la innovació hi és molt present.

El 98% dels alumnes superen amb èxit les PAU

Projecte LEGO
Una manera diferent de fer les específiques a primer. Inclou seminaris de tots els àmbits, laboratori, treball per projectes i algunes estones per fer el treball de recerca.

Tallers de concentració i tècniques de relaxació
Per afrontar els moments de més intensitat d’estudi i els exàmens.

Tallers de cohesió

Activitats culturals

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu): de 15.00 a 17.30 h

DESCARREGA'T FITXA

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.