26.01.18: Recepció Ajuntament de Manresa/Recepción Ayuntamiento de Manresa

L’últim dia del programa d’intercanvi del mes de gener, els alumnes de 2n i de 3r d’hoteleria i els alumnes del Lycée francès Jeanne Delanoue van gaudir d’una recepció a l’Ajuntament de Manresa.

El último dia del programa de intercambio del mes de enero, los alumnos de 2º y de 3º de Hoteleria y los alumnos del Lycée francès Jeanne Delanoue. disfrutaron de una recepción en el Ayuntamiento de Manresa.