25.01.18: Visita empreses de Barcelona / Visita empresas de Barcelona

En el 4t dia d’intercanvi els alumnes han estat de visita per Barcelona, coneixent El Nacional i les Cerveses Moritz.

En el 4º dia de intercambio los alumnos han estado de visita por Barcelona, conociendo El Nacional i las Cervezas Moritz.