18/12/17: Reunió de direcció i professorat a Cholet/ Reunión de dirección y profesorado en Cholet

El 18 i 19 de desembre va tenir lloc la segona reunió Transnacional a Cholet (França) amb l’objectiu de conèixer el Lycée francès Jeanne Delanoue i de continuar treballant en el projecte d’Erasmus +, EUROPCHEF, que es va iniciar el mes de setembre de 2017.
Per part de Joviat, a aquesta reunió van assistir el Director general, Josep Codina; la professora de francès i coordinadora del projecte, Fina Tarifa i la professora d’hoteleria Montserrat Abelaira com a part de l’equip de l’organització del programa Erasmus +.

El primer dia va tenir lloc la benvinguda per part de la direcció i de l’equip de professors participants en el projecte, i la signatura d’acord d’associació per part dels directors d’ambdues escoles. Tot seguit es va fer una visita de les instal·lacions de l’escola francesa i a la tarda es va procedir a definir el programa de l’intercanvi del mes de gener a Manresa i el del mes d’abril a Cholet, el pla de treball del programa, així com d’altres temes relacionats amb els intercanvis (e-twinning, mobility tool, etc).

L’endemà es va fer una visita al centre de Cholet, al mercat més important de la ciutat, a alguns dels establiments que els alumnes visitaran durant l’intercanvi i a l’hotel Ibis que l’estiu de 2017 va acollir en pràctiques a dos alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de l’escola dins del programa Erasmus +K101.

Aquesta reunió transnacional ha creat un vincle més estret entre les dues escoles, que ja es va iniciar a la primera reunió del mes d’octubre a Manresa, i això fa preveure uns intercanvis organitzats amb molta il·lusió i molt profitosos pels alumnes.

El 18 y 19 de diciembre tuvo lugar la segunda reunión Transnacional en Cholet (Francia) con el objetivo de conocer el Lycée francès Jeanne Delanoue  y de continuar trabajando en el proyecto de Erasmus +, EUROPCHEF, que se inició en el mes de septiembre de 2017.
Por parte de Joviat  a esta reunión asistieron el Director general, Josep Codina; la profesora de francés y coordinadora del proyecto, Fina Tarifa y la profesora de hoteleria Montserrat Abelaira como parte del equipo de la organización del programa Erasmus +.

El primer día tuvo lugar la bienvenida por parte de la dirección y del equipo de profesores participantes en el proyecto, y la firma de acuerdo de asociación por parte los directores de ambas escuelas. A continuación se hizo una visita por las instalaciones de la escuela francesa y por la tarde se procedió a definir el programa del intercambio del mes de enero en Manresa y el del mes de abril en Cholet, el plan de trabajo del programa, así como otros temas relacionados con los intercambios (@e-twinning, mobility tool, etc).

Al día siguiente se hizo una visita por el centro de Cholet, al mercado más importante de la ciudad, alguno de los establecimientos que los alumnos visitarán durante el intercambio y al hotel Ibis que el verano de 2017 acogió en prácticas a dos alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior de la escuela dentro del programa Erasmus +K101.

Esta reunión transnacional ha creado un vínculo más estrechado entre las dos escuelas, que ya se inició durante la primera reunión del mes de octubre en Manresa, y esto hace prever unos intercambios organizados con mucha ilusión y muy provechosos para los alumnos.