15.11.18 Pràctiques a l’aula demostrativa /Prácticas en el aula demostrativa

El nostre cap de cuina, Màrius Ferrer i el coordinador d’hoteleria del Lycée francès Jeanne Delanoue de França, han pogut fer avui unes pràctiques a l’aula demostrativa.

Nuestro jefe de cocina, Màrius Ferrer y el coordinador de hostelería del Lycée francès Jeanne Delanoue de Francia, han podido hacer hoy unas prácticas en el aula demostrativa.