UMANRESA i JOVIAT sumem expertesa i formarem gestors especialitzats en el sector esportiu amb el nou CFGS d’Administració i Finances

El Campus Professional UManresa i Joviat Formació Professional integrada (Joviat FPi) impartirem a partir del curs 2018-2019 un nou Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances que especialitzarà els alumnes en la gestió d’entitats i clubs esportius. Serà el primer Cicle Formatiu de Grau Superior intercentres que imparteixen tant UManresa com Joviat i també la primera experiència d’aquestes característiques que es posa en marxa al territori. El nou cicle formatiu vol cobrir un buit en la formació de persones que es vulguin dedicar professionalment a la gestió esportiva, un sector amb unes característiques que requereixen d’una formació específica que actualment no s’està oferint enlloc. La proposta conjunta es beneficia de l’expertesa de les dues institucions formatives. En el cas de Joviat, amb una llarga trajectòria en la formació professional i dels cicles formatius d’activitats físiques i esportives, i en el d’UManresa, en la formació de gestors empresarials a través dels estudis d’ADE o el programa de MBA.

El nou CFGS oferirà una formació especialitzada en gestió esportiva, però al mateix temps permetrà als titulats poder treballar en qualsevol entorn empresarial. L’alumnat podrà optar per la modalitat de formació dual per formar-se directament en l’entorn empresarial. Els estudis incorporaran la metodologia de l’aprenentatge experiencial a través de la simulació tècnica i la simulació per a l’adquisició d’habilitats directives i de gestió. El disseny del programa formatiu preveu que l’alumnat participi en activitats formatives en entorns reals amb l’objectiu d’adquirir capacitats professionals. Com a element innovador del cicle, aquestes activitats professionalitzadores que serà intercentres i implicaran la col·laboració dels estudiants amb alumnat d’altres estudis i pràctiques a l’estranger amb el programa ERASMUS+. Un altre dels trets diferencials del CFGS és la vinculació de la formació amb noves empreses i institucions del territori. Entre els avantatges que incorpora el cicle hi ha la proximitat amb el món universitari, que pot facilitar la convalidació de crèdits amb els estudis d’ADE en el cas que l’alumnat vulgui continuar aprofundint en la formació després de fer el CFGS.

Formació dual i classes als dos centres

Els estudis estan organitzats en dos cursos acadèmics. El primer curs serà igual per a tots els alumnes i inclourà assignatures de comunicació i atenció al client, de gestió de documentació jurídica i empresarial, de procés integral de l’activitat comercial, de recursos humans i responsabilitat social corporativa, d’ofimàtica, anglès, gestió logística i comercial i prevenció de riscos, entre d’altres. A partir de segon curs els alumnes podran optar per fer formació dual en una empresa o al centre. En el cas que completin la formació en un entorn laboral només hauran d’assistir dos dies a classe, perquè la resta estaran treballant i formant-se alhora en una empresa. Els que no vagin a completar la formació en una empresa, hauran d’assistir quatre dies a classe i el cinquè fer pràctiques. Serà en aquest segon curs que els alumnes treballaran qüestions com la gestió financera, la comptabilitat i la fiscalitat, faran activitats de simulació empresarial, treballaran la incorporació al treball i aprofundiran en les especificitats de l’organització i gestió d’entitats esportives. En aquest segon curs també hauran d’elaborar i presentar un projecte de final de curs relacionat amb algun tema d’administració i finances.

Les classes del CFGS s’impartiran en torn de matí, de 8 a 14 hores. Durant el primer curs, els alumnes assistiran tres dies a les instal·lacions de Joviat i dos, a les de la FUB. A segon curs, en el cas d’alumnes que es decantin per l’opció dual, les classes es faran un dia a la Joviat i un altre a UManresa.

Aquesta no és la primera col·laboració entre UManresa i Joviat, tot i que sí que serà la primera en l’àmbit de la formació reglada de Formació Professional. Un exemple d’aquesta col·laboració és el Diploma de Sommelier, títol propi de l’Escola d’Hoteleria Joviat i amb el reconeixement acadèmic d’UMANRESA, Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya.

Publicat dins de