#ESPURNA 2018

Enguany hem començat aquest curs acadèmic, 2018-19, amb una nova edició del projecte innovador #Espurna. El seu objectiu es demanar a empreses que ens plantegin reptes reals per cercar solucions seguint els passos de la metodologia Design Thinking.

La finalitat és fomentar l’actitud i iniciativa emprenedora dels nostres alumnes d’FP, treballant amb les 4 ‘C’: Confiança, Cooperació, Comunicació i la Creativitat. Treballant les competències toves (o XXIst Century Skills),  millorarem  la versatilitat, flexibilitat i treballa en equip, concretament fomentem: la Autonomia/Iniciativa emprenedora, l’Organització del treball, la Responsabilitat, les Relacions interpersonals, el Treball en equip, la Resolució de problemes i la Comunicació.

Ho fent en un context diferent a l’habitual: en un espai diàfan, amb mobiliari flexible, sempre hi ha 2 professors en cada sessió de treball on s’aprèn fent, evitant les classes magistrals. Es realitzen unes 30 dinàmiques de grup. Al final acaben fent un prototip que es pot dissenyar amb impressora 3D, el qual serà validat per un responsablede l’empresa que ens ha llençat el repte.

Aquestes primeres setmanes estem fent activitats de cohesió i creant grups de treball per afrontar els reptes futurs. Hi participen 4 grups de diverses modalitats de cicles formatius en FP: Informàtica, Pastisseria/Forneria, Cures auxiliar d’Infermeria i Dietètica.