“Per què jo? La pobresa infantil al Bages”, TdR de la Gemma Capellas, dipositat a la Col·lecció Local de la Biblioteca del Casino.

5 de juny de 2018. – Al Centre Cultural del Casino de Manresa ha tingut lloc l’acte d’entrega de Treballs de Recerca al fons de la Biblioteca del Casino. Aquest acte ha estat presidit per l’Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Manresa, el Carles Llussà com a representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, i la Teresa Tort, com a directora de la Biblioteca del Casino.

Els diversos parlaments van voler destacar i posar en valor el Treball de Recerca com a matèria del batxillerat assenyalant que aquesta cessió era una bona manera de «fer sortir de l’aula» tot allò que s’hi fa perquè l’escola no pot anar deslligada de la societat. També es va destacar el fet que aquests alumnes que cedeixen el seu treball, segurament han hagut d’utilitzar les biblioteques per a poder-lo realitzar i, ara, el seu treball podrà ser consultat per altres usuaris i, potser, ajudarà a obrir nous camps d’investigació o, simplement, seran consultats per saber com s’ha de fer un bon treball de recerca. Tots aquests treballs passen a formar part de la Col·lecció Local de la Biblioteca del Casino.

La Gemma Capellas Sánchez, alumna de la nostra escola (2n de batxillerat social), va ser escollida pel professorat per a què el seu treball de recerca fos cedit a la Biblioteca del Casino. El treball de la Gemma, titulat Per què jo ? La pobresa infantil al Bagesintenta donar resposta a la següent afirmació: la pobresa infantil a la comarca del Bages és un problema que està controlat de manera rigorosa per les principals institucions.

Tots aquests treballs de recerca formaran part de la Col·lecció Local de la Biblioteca del Casino.

Publicat dins de