Aleix Ferrer deposita el seu TdR al centre de l’aigua de Can Font de Manresa.

Dilluns dia 4 de juny l’Aleix Ferrer i Vilaplana, alumne de 2n de Batxillerat de Ciències de la Salut, ha presentat el seu Treball de Recerca titulat “LA VIDA EN TRES GOTES D’AIGUA” al centre de l’aigua de Can Font de Manresa juntament amb altres treballs de la comarca que destaquen per la seva gran qualitat i que tenen l’aigua com a temàtica. Des d’avui, el seu treball forma part de l’Arxiu Documental de Can Font. 
 
En la imatge veiem l’alumne amb el certificat amb què s’acredita el dipòsit del seu treball
Publicat dins de