ES EN


1. Identificació del Prestador de Serveis

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de FUNDACIÓ JOVIAT, centre educatiu 08020036, amb domicili social en Carrer Rubió i Ors, 5 de MANRESA, Codi postal: 08241, Província: BARCELONA amb CIF G-60374022 i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot sofrir modificacions.

 

2. Abast de l’Avís legal i condicions d’ús

Amb la navegació i l’ús d’aquest web s’adquireix la condició d’usuari. Com a tal, l’usuari accepta la totalitat d’aquest Avís Legal i de la Política de Privacitat,
de forma plena i sense cap mena de reserva. També accepta la instal·lació de Cookies segons les preferències seleccionades al centre de preferències o CMP (Consent Management Platform) habilitat a la nostra web. Podeu conèixer que cookies utilitzem a la nostra Política de Cookies.
Si us plau, com a usuari d’aquest lloc web, llegiu aquest Avís Legal en què establim les Condicions Generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de Joviat.com.

Us informem que a més d’aquestes Condicions Generals regulades en aquest Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través d’aquesta pàgina web. En cas de desacord entre allò establert en aquestes Condicions Generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (pel principi d’especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret.

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i dels continguts que Joviat.com ofereix a través del web. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es prohibeix l’usuari al lloc web:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

5. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

Joviat.com es reserva el dret a retirar de la pàgina web i de les seves xarxes socials tots aquells comentaris i aportacions dels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió.

En qualsevol cas, Joviat.com no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través del web, bloc, xarxes socials o altres eines de participació social que es puguin crear.

 

3. Propietat Intel·lectual i propietat industrial

Tots els drets sobre els continguts d’aquesta web pertanyen a Joviat.com, excepte aquells que pertanyin als seus clients, partners o proveïdors de continguts.
Com a usuari, pot visualitzar i mostrar el contingut de la pàgina web en la pantalla d’un ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent o dispositiu equivalent, emmagatzemar aquest contingut en format electrònic en la memòria interna del dispositiu (però no en un servidor ni en un dispositiu de memòria connectat a Internet) o imprimir una còpia de contingut per al seu ús personal i no comercial, devent, així i tot, mantenir tota la informació relacionada amb els drets de propietat intel·lectual.
L’accés a la pàgina web no li confereix com a usuari cap dret sobre el contingut d’aquesta pàgina web.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs (“frames”), bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, i altres elements integradors de la pàgina web són titularitat de Joviat.com, que posseeix legítimament els drets d’explotació sobre aquests. En conseqüència, com a usuari que accedeix a la web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari.

Queden prohibits els recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l’usuari puguin beneficiar-se amb lucre o sense dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la pàgina web. En particular, queda prohibida qualsevol alteració de la web que pugui afectar el seu contingut actual, com ara enllaços, hiperenllaços, emmarcat (“framing”), o similars.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o Comunitari.

 

4. Política de links

Els Links són enllaços d’hipertext que vinculen una altra web o recurs.
Enllaços de Joviat.com a pàgines web de tercers:

En aquesta web podreu trobar links a altres pàgines web gestionades per tercers. Joviat.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats a altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes. Us recomanem que quan accediu a altres pàgines web llegiu amb atenció la vostra Política de privacitat i els vostres termes i condicions d’ús.

Enllaços externs amb destinació a Joviat.com:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, vol establir un link o hiperenllaç amb destinació a Joviat.com, aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que a continuació es detallen:

1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet portant l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina web oa la URL de qualsevol de les seccions dels webs. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de la pàgina web.

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de Joviat.com, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web Joviat.com, incloent-ho com a part integrant de la seva web, utilitzant marcs (framing), redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritzen l’establiment de links a Joviat.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.

 

5. Exoneració de Responsabilitat

Els continguts de la pàgina web poden tenir incorreccions o errades. Joviat.com no és responsable, ni podrà responsabilitzar-se, de qualsevol mitjà o manera, per les incorreccions o errors, danys causats o resultants de la utilització dinformació derivada de la pàgina web, oa través de la pàgina web, per part dels usuaris. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’avaluació de la informació i continguts obtinguts mitjançant la pàgina web.

En particular, Joviat.com no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat de la informació directament originada pels seus usuaris, ja siguin ofertes i/o demandes, comentaris a la web del bloc o xarxes socials sobre productes o serveis, informació corporativa d’empreses, o qualsevol altre contingut procedent de documentació pròpia dels usuaris.

En cap cas Joviat.com serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la pàgina web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincles o altres poden passar.

Joviat.com es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap mena d’indemnització de cap mena.

Joviat.com, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels productes o serveis continguts a la web.

 

6. Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) defineix les dades personals com:

Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.

Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.

A Joviat.com estem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantim el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, podeu visitar la nostra Política de Privacitat.

 

7. Analítica Web i ús de “Cookies”i “DARD’s”

Quan s’accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text al vostre equip anomenats “Cookies” o “DARD’s” Dispositius d’Emmagatzematge i Recuperació d’Informació. En aquests fitxers s’emmagatzemen un mínim d’informació que permet reconèixer-lo com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les seves preferències en accedir a la web.

Pot rebutjar l’ús de “Cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador i a través del centre de preferències de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l’AEPD plasmades en la Guia sobre l’ús de Cookies.

Per a més informació pot accedir a nostra Política de Cookies.

 

8. Normes per a la publicació de comentaris

Eventualment, l’usuari de la pàgina web pot realitzar comentaris perquè siguin publicats. La utilització d’aquest servei queda subjecta a les següents clàusules:

1. La publicació del comentari és totalment discrecional a criteri exclusiu de Joviat.com. Com a usuari accepta la possibilitat que el comentari no sigui publicat. La no publicació del material enviat no donarà lloc a cap mena d’indemnització.

2. Responsabilitat de l’usuari. En participar en espais eventualment habilitats, l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquells, garantint a Joviat.com la total indemnitat front qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes.

3. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, com a usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari o llicència d’ús per a difondre’l. Eximint a Joviat.com de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.

4. Continguts: com a usuari deurà, abans de publicar un missatge o comentari, triar l’espai adequat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica de continguts de la web seran eliminats. En la publicació de comentaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els serveis, com a usuari manifesta la seva total conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar els nostres canals i espais habilitats per a enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. Respecte mutu: com a usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris, sent tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris.

5. Joviat.com, podrà limitar, en la mesura que tingués coneixement d’això, l’accés a la web, blog i xarxes socials corporatives d’opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material que vulneri el que es disposa anteriorment. D’acord amb l’anterior, Joviat.com estarà legitimada per a suspendre de manera immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, al seu exclusiu criteri, o a petició de tercer afectat o de l’autoritat competent.

6. Cessió del contingut: Joviat.com es reserva el dret a reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en la web o els blogs o xarxes socials conforme als termes i mitjans convenients, sense que per això correspongui a l’usuari cap mena de compensació.

7. Exoneració de responsabilitat: Joviat.com no és responsable del publicat en els comentaris i notícies de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

8. No integritat del servei: Joviat.com no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de les seccions de comentaris i notícies del seu web i/o blog, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

9. Denúncia: En el cas que com a usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús de les seccions de la web per part d’altres usuaris, pot posar-ho en coneixement de Joviat.com, a través del correu electrònic rgpd@joviat.cat, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de contingut d’usuaris”, perquè procedim a moderar o eliminar els mateixos.
10. Indemnitat: Com a usuari mantindrà indemne a Joviat.com enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que hagi difós en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització de la web, blogs o xarxes socials corporatives, titularitat de Joviat.com.

9. Dret d’exclusió:
Ens reservem el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web, blog i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d’ús.

10. Generalitats:
Perseguirem l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals disponibles en l’ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.

11. Modificació de les presents condicions i durada:
Podrem modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent

Aquest Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen es regiran per la legislació espanyola.

Joviat.com i l’usuari, renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, tret que s’hagi d’aplicar un fur diferent en virtut de l’aplicació de la Llei de Consumidors i Usuaris.


¿Qui és el Responsable del Tractament de dades personals?

FUNDACIÓ JOVIAT, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Com hem obtingut les seves dades?

Ens els ha facilitat vostè: a través dels nostres formularis web.

Quan ens faciliti dades personals, garanteix que està habilitat per a facilitar aquesta informació i que la mateixa és certa, veraç, exacta i actualitzada, que no és confidencial, que no viola cap restricció contractual o drets de tercers i es compromet a no suplantar a altres usuaris.

Formularis web en els quals recopilem dades personals:

Contacte Àrea Sociosanitària

Contacte Àrea Esports

contacte Àrea Pastisseria

contacte Àrea Cuina

Contacte EV

Contacte FPi

Contacte H

Contacte EJ

Els hem obtingut de manera automàtica: si les dades ens els ha aportat a través d’aquest lloc web o qualsevol dels seus subdominis i/0, microsites, recopilem informació, per exemple, quan accedeix a la pàgina, quan emplena qualsevol formulari amb dades personals, quan carrega informació o continguts (per exemple, en el nostre blog), o quan es comunica amb nosaltres directament per correu electrònic.

Quan visita la nostra web s’envien dades des del seu navegador al nostre servidor, per a optimitzar els nostres serveis i millorar la seva experiència com a usuari, per exemple, quan accedeix a la pàgina o quan inicia sessió a través de serveis de tercers com a xarxes socials. Aquestes dades poden ser recollits i emmagatzemats automàticament per nosaltres o per tercers en el nostre nom. Aquestes dades poden incloure:

– l’adreça IP de l’usuari
– la data i l’hora de la visita
– la URL del lloc del qual prové l’usuari
– les pàgines visitades en el nostre lloc web
– Informació sobre el navegador utilitzat (tipus i versió del navegador, sistema operatiu, etc.).

Podem tractar i registrar aquests usos, sessions i informació relacionada, ja sigui en forma independent o amb l’ajuda de serveis de tercers, fins i tot mitjançant l’ús de cookies i altres tecnologies de seguiment com a flaix cookies i analítiques web.

En el cas que el nostre lloc web disposi de connectors a xarxes socials, quan tria interactuar amb nosaltres a través d’una xarxa social, nosaltres no podem responsabilitzar-nos de la configuració de privacitat triada per l’usuari, podent la xarxa social informar sobre la seva adreça IP o quina pàgina està visitant en el nostre lloc web i pot establir una cookie per a permetre’ls funcionar correctament. El seu nom figurarà en els likes que atorgui o en els comentaris que realitzi en la nostra pàgina en una xarxa social. Si no vol que figurin dades personals seves associats a aquests likes o comentaris, configuri la seva privacitat per a evitar-ho, seudonimizando les seves dades, per exemple posant-te un “nickname” o àlies que no reveli el seu nom i cognoms.

Si inicia la sessió en una d’aquestes xarxes socials durant la seva visita del nostre lloc web, la xarxa social podrà afegir aquesta informació al seu perfil i aquesta informació serà transferida a la xarxa social. Si no vol que es realitzi aquesta transferència de dades, surti de la seva sessió en la xarxa social abans d’entrar en els nostres llocs web o aplicacions mòbils, ja que no és a la nostra mà influir en aquesta recollida i transferència de dades a través dels connectors socials.

Si com a usuari, a través de la nostra pàgina oficial en una xarxa social, decideix publicar i/o compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts, seràs l’únic responsable que aquests continguts compleixin la normativa legal corresponent.

En tot cas, podrem eliminar tant d’aquesta pàgina web com de les nostres pàgines en xarxes socials, qualsevol contingut publicat quan detectem que has vulnerat la legislació vigent, i els termes indicats en aquesta política de privacitat i en les condicions generals recollides en nostre Avís Legal.

Les Xarxes Socials no estan allotjades directament en els nostres serveis. Les seves interaccions amb elles es regeixen per les seves polítiques i no per les nostres. Llegeixi les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials per a tenir informació detallada sobre la recollida i transferència de dades personals, els seus drets i sobre la configuració de la seva privacitat.

Per a comprovar que els formularis d’aquesta web s’utilitzen per persones, i no per mitjans automatitzats, usem la tecnologia “reCAPTCHA” de Google. En usar-la, es recullen i envien a Google per a la seva anàlisi informacions relatives al maquinari i programari del dispositiu usat per l’usuari, d’acord amb la Política de Privacitat (de Google) i els Termes d’ús (de Google).

Què ha de saber abans de compartir dades de tercers?
Respecte a les dades d’altres persones, ha de respectar la seva privacitat, prestant especial cura a l’hora de publicar les seves dades de caràcter personal. Li recordem que, com a usuari, només faciliti i consenti el tractament de les seves dades personals, però no de tercers, si ens facilita dades de tercers està fent una cessió de dades de caràcter personal, sent la seva responsabilitat comptar amb el consentiment previ i exprés d’aquests tercers per a utilitzar-los i facilitar-nos-els, vostè es fa responsable d’informar-los de la inclusió de les seves dades en els nostres tractaments.

La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, el dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge, drets la protecció dels quals es regeix pel que es disposa en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Quins fins els donem a les dades personals que recopilem?

Les dades els podem tractar per a diferents finalitats, per exemple:

1. Respondre a la seva consulta per a poder aclarir-li els dubtes i qüestions que ens hagi exposat.

2. Realitzar la nostra activitat acadèmica basada en la matrícula de l’alumne en el nostre centre.

3. Contactar amb vostè pels mitjans que ens hagi indicat, e-mail, telèfon, etc.

4. En relació a les informacions recopilades automàticament per la pàgina web, sobre la base de la seva navegació com a usuari, creguem informacions anònimes i agregades sobre el seu comportament, efectes de segmentació i desenvolupament de perfils anònims.
Aquesta interacció ens ajuda a: millorar el rendiment de la pàgina web, promoure una experiència més personalitzada, mesurar i monitorar l’eficiència de la pàgina web, gestionar la pàgina web, de manera que es garanteixi que la mateixa es torna cada vegada més segura i transparent.

5. Realitzar enquestes d’opinió i/o satisfacció i remetre’t, mitjançant comunicacions electròniques, informació sobre les nostres docents i formatives (incloses comunicacions publicitàries i/o comercials a l’efecte de l’art. 21 LSSICE 34/2002). Si ja tenim una relació contractual prèvia, aquestes comunicacions les remetrem sobre la base del nostre interès legítim (Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD). En el cas de no tenir una relació contractual prèvia, només li manarem aquest tipus de comunicacions, si ens l’autoritza marcant l’opció (opt-*in) que expressament s’inclou a aquest efecte en els formularis corresponents (Art. 6 ap. 1 lletra a RGPD). Les comunicacions electròniques que li enviem inclouran, en la pròpia comunicació, l’opció de deixar de rebre-les.

6. Podrem fer fotografies i/o vídeos en les activitats, o esdeveniments que organitzem i/o promocionem, per a informar sobre ells, documentar-los, i formar part de la memòria fotogràfica/videogràfica.

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?
Les seves dades personals els conservarem mentre no ens sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la mateixa, podrem mantenir-los durant el temps necessari i limitant el seu tractament (bloquejant-los), únicament per a complir amb les obligacions legals/contractuals al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals prevists per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda.

Quines causes de legitimació utilitzem per a tractar les seves dades?

Les causes de legitimació són les que ens permeten i habiliten a poder tractar les seves dades personals de manera legal. Hi ha diferents causes de legitimació o bases jurídiques que ens permeten tractar les seves dades de manera lícita i legal:

1. Pot ser-ho la relació jurídica entre les parts derivada de la matriculació en el centre educatiu, en el cas que sigui un alumne o pare/mare o tutor legal d’un alumne.

2. Pot ser-ho també, el seu consentiment si ens ha realitzat una sol·licitud a través de la nostra pàgina web, o si ha assistit a algun d’esdeveniments. Aquest consentiment ens ho atorga de manera inequívoca en facilitar-nos les seves dades en línia o off-line, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar que manifesta aquest consentiment. L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició; si no els facilita, no podrem dur-la a terme. Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment remetent-nos un e-mail en tal sentit a aquesta retirada suposa que no podrem prestar-li els serveis sol·licitats o atendre les seves consultes o peticions.

3. Segons estableix el Considerant 47 del RGPD (Reglament Europeu General de Protecció de Dades Personals 2016/ 679 de 27-4-2016), també constitueix una base jurídica per a tractar les seves dades, el nostre interès legítim per a:

Informar-lo de les nostres activitats formatives (fins i tot mitjançant comunicacions electròniques) o d’aquelles entitats terceres amb les quals hàgim subscrit acord de col·laboració. Si és alumne nostre o pare/mare o tutor legal, aquestes comunicacions les remetrem sobre la base del nostre interès legítim. En el cas contrari, només li manarem aquest tipus de comunicacions, si ens dona el seu consentiment, marcant l’opció que expressament s’inclou a aquest efecte en els formularis corresponents. En tot cas, les comunicacions electròniques que t’enviem inclouran, en la pròpia comunicació, l’opció de deixar de rebre-les en endavant.

En tot cas, el tractament indicat de les seves dades considerem que és proporcionat i suposa un impacte mínim en la seva privacitat, però sempre prevaldran, sobre el nostre interès legítim, els seus interessos, drets o llibertats, per la qual cosa, si no desitja que tractem les seves dades per a aquestes finalitats remeti’ns si us plau un e-mail en tal sentit a rgpd@joviat.cat i així ho farem, podent mantenir-los bloquejats per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. La retirada del seu consentiment per a tractar les seves dades per a aquestes finalitats no condiciona el tractament de les seves dades per a la resta de finalitats descrites en la política de privacitat.

A qui podrem comunicar les dades personals que ens faciliti?

Les seves dades personals no es transferiran a tercers, excepte que:
1. Tinguem la seva autorització expressa.
2. Els tercers siguin proveïdors que ens subministrin productes i serveis (encarregats de tractament) i la comunicació sigui un requisit per a complir amb les nostres obligacions i serveis.
3. Una Llei o norma amb rang de Llei ens exigeixi la comunicació de dades a entitats organismes.
4. La comunicació fos estrictament necessària per a assegurar el compliment dels nostres termes d’ús, drets o titularitat.

Realitzem transferències internacionals de les seves dades personals?

Una transferència internacional de dades es produeix quan les dades personals que són tractats per un responsable o un encarregat del tractament en l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) són enviats a un tercer país o organització internacional, fora d’aquest territori.
Procurarem que les dades personals estiguin sempre tractats i situats en l’Espai Econòmic Europeu (EEE). No obstant això, en determinades circumstàncies, podrem fer transferències internacionals de dades, per exemple, en cas que sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte, en interès del client/usuari interessat, per exemple en utilitzar proveïdors de serveis situats fora de la Unió Europea, que poden tenir accés a dades personals, per a la prestació de serveis (a títol merament enunciatiu i no limitatiu: allotjament, housing, XaaS, còpies de seguretat en remot, serveis de suport o manteniment informàtic, gestors de correu electrònic, enviament d’e-mails i e-mail màrqueting, transferència d’arxius, etc.) o per a l’execució de mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de l’interessat.

Aquestes entitats poden ser diferents i variar al llarg del temps, però procurarem triar entitats, ben pertanyents a països que comptin amb nivell de protecció equivalent a l’europeu en matèria de protecció de dades, o que comptin amb les garanties adequades per a aconseguir aquest nivell, o bé es realitzaran sobre la base d’alguna de les excepcions previstes a aquest efecte en el RGPD.

Quins Drets pot exercitar?

Són els coneguts com a Drets ARC-POL, pot exercitar-los enviant un e-mail a: rgpd@joviat.cat  o un escrit a l’adreça postal: Rubió i Ors, 5, CP 08241 MANRESA (Barcelona).

Pot, quan procedeixin, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, en l’adreça de correu postal o electrònic indicades al principi d’aquesta política de privacitat; en tots dos casos mitjançant sol·licitud escrita i signada adjuntant còpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que li identifiqui. En cas de modificació de les seves dades haurà de notificar-ho en la mateixa direcció, declinant aquesta empresa tota responsabilitat en cas de no fer-ho:

Dret d’accés: Pot preguntar-nos quines dades personals estem tractant fins i tot sol·licitar-nos una còpia d’aquests.

Dret de rectificació: Pot sol·licitar-nos la rectificació de les dades personals inexactes o que completem els que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (dret a l’oblit): Pot sol·licitar-nos la supressió de les seves dades personals quan: no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, retiri el seu consentiment, hi hagi hagut un tractament il·lícit dels mateixos o per compliment d’una obligació legal.

Dret a la limitació del tractament: Pot sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Pot oposar-se al tractament que es faci de les seves dades si aquest tractament es basi en l’interès legítim del responsable del fitxer o és per a fins publicitaris.

Una vegada rebuda qualsevol de les anteriors sol·licituds, li respondrem en els terminis legalment establerts. Si considerés que les seves dades personals no han estat tractats apropiadament d’acord amb la Llei, pot contactar el nostre Delegat de protecció de Dades DPD en dpd@joviat.cat, també pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja més informació sobre els drets que pot exercitar i per a la sol·licitud de models de formularis d’exercici de drets, pot visitar la pàgina web de l’Agència espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.


POLÍTICA DE SEGURETAT

1 Objectius

La política de seguretat de JOVIAT té per objectiu marcar les pautes d’alt nivell a seguir perquè tots els tractaments de dades de caràcter personal, es realitzin de manera segura i únicament per personal autoritzat, així com protegir la informació de l’organització, davant possibles pèrdues de confidencialitat, integritat i/o disponibilitat.

2 Abast

L’abast d’aquesta política se circumscriu a tots els departaments de Fundació JOVIAT.

3 Planificació

Les actuacions necessàries per a complir amb la declaració de la política de seguretat passen per la implantació, operació i manteniment d’un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació), que en tot moment està alineat amb aquesta política.

En la fase de planificació s’inclou com a punt fonamental un estudi de la seguretat de la companyia a través d’una anàlisi de riscos i impacte i l’establiment del seu corresponent pla de tractament de riscos no acceptats per l’organització.

La implantació del SGSI és responsabilitat principal del responsable del tractament (o responsable del SGSI) recolzat en tot moment per personal tècnic i amb el total suport de gerència.

Sobre la base dels resultats obtinguts en la fase de planificació, s’implanten determinats controls de seguretat, a més d’operar els procediments del SGSI per a donar compliment al RGPD i LOPD.

4 Revisió

La política de seguretat de la informació i el SGSI són revisats regularment a intervals planificats o si ocorren canvis significatius per a assegurar la contínua idoneïtat, eficàcia i efectivitat. De manera genèrica són revisats anualment juntament amb els processos d’auditoria interna del SGSI.
Existeixen procediments de monitoratge que aporten informació sobre el correcte acompliment del SGSI.

La direcció també juga un important paper en la revisió del sistema, realitzant una profunda anàlisi del sistema i trobant possibles millores i deficiències.
Amb totes aquestes dades d’entrada, es realitza una revisió global per part de la comissió de protecció de dades.

5 Millora

Les possibles millores de la política de seguretat de la informació i del SGSI són establertes bé durant les fases de revisió o bé sobre la base d’aportacions que es considerin interessants tant de personal de l’Empresa com de personal extern.

Aquestes millores són avaluades i una vegada estudiada la seva viabilitat, són implementades, operades i mantingudes. Tot el SGSI s’emmarca dins del cicle de Demming (cicle PDCA), la seva implantació i operació, la seva revisió i la seva posterior millora. Tot això aplicat a la seguretat de la informació.


¿Què són las cookies?

L’informem que aquesta pàgina web, com la majoria en Internet, utilitza cookies aquests objectes també reben el nom de DARD’s (Dispositius d’Emmagatzematge i Recuperació de Dades). Potser es pregunta per què se’ls diuen cookies a aquestes tecnologies de seguiment. Recorda el conte dels Germans Grimm Hansel & Gretel? Els dos germans esmollaven galetes per a recordar-se del camí de tornada a casa. Aquesta tecnologia fa alguna cosa semblança en el seu equip, deixa uns petits arxius de text, com a “engrunes”, perquè la pàgina web pugui reconèixer per exemple l’idioma que utilitza habitualment.

Les cookies són una petita quantitat d’informació que s’emmagatzema en l’equip de l’usuari. S’utilitzen perquè les pàgines web no tenen memòria. A un usuari que va d’una pàgina a una altra en una pàgina web no se’l reconeix com el mateix usuari. Les cookies permeten que la pàgina web reconegui el navegador de l’usuari. Per tant, les cookies s’utilitzen generalment per a recordar les opcions que l’usuari ha triat (per exemple, recordar l’idioma que utilitza) o per a reconèixer a usuaris que freqüenten la pàgina web.

Hi ha diversos tipus de cookies, segons qui que les gestiona, i l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tractin les dades que s’obtinguin:

Segons qui les gestioni:

Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a cookies pròpies.

Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal podem distingir:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per ex. una llista de productes adquirits).

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, podem distingir entre:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis o mesurament: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

Quins tipus de Cookies utilitzem en aquesta pàgina web?

Les cookies que emprem s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu equip i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari o altres dades personals.

Cookies de Google Analytics: utilitzem Google Analytics, un servei d’anàlisi web de Google Ireland Limited, amb domicili en Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda; d’ara endavant, “Google”.

Google Analytics utilitza les cookies o dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades que es descriuen en la taula adjunta a aquesta política de cookies. Aquests arxius de text s’emmagatzemen en el seu equip i fan que sigui possible analitzar el seu ús dels nostres llocs web. La informació sobre l’ús que fa dels nostres llocs web que es genera mitjançant la cookie es transfereix normalment al servidor de Google als EUA, on està emmagatzemat.

Si no vol que recopilem i analitzem informació sobre la seva visita, pot utilitzar la plataforma de gestió de consentiments o CMP habilitat en el web o donar-se de baixa més endavant en qualsevol moment. Pot detenir que les cookies de Google es guardin a través de la configuració del programari del navegador o descarregar el complement del navegador per a desactivar Google Analytics, que està disponible en el següent enllaç, evitant que Google recopili i processi les dades (fins i tot la seva adreça IP) que es generen per la cookie i que estan relacionats amb l’ús del nostre lloc web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tingui en compte que aquest complement del navegador es pot utilitzar només en un dispositiu específic. Si utilitza un altre dispositiu o navegador, haurà de tornar a descarregar i executar el complement del navegador.

<! Aquí comenca la taula de cookies actualizada el dia 27/07/2023 per cmplz –>
Concretament en la nostra web utilitzem els següents tipus de cookies:

Google reCAPTCHA

Funcional, Marketing/Seguimiento


Uso

Utilizamos Google reCAPTCHA para la prevención de spam. Saber más

Compartición de datos

Para más información, lea por favor la política de privacidad de Google reCAPTCHA .

Funcional

Nombre
Expiration
6 meses
Función
Proporcionar protección contra correo no deseado

Marketing/Seguimiento

Nombre
Expiration
sesión
Función
Filtrar las solicitudes de los robots
Nombre
Expiration
sesión
Función
Filtrar las solicitudes de los robots
Nombre
Expiration
persistente
Función
Filtrar las solicitudes de los robots

Google Analytics

Estadísticas


Uso

Utilizamos Google Analytics para estadísticas del sitio web. Saber más

Compartición de datos

Para obtener más información, lea por favor la política de privacidad de Google Analytics .

Estadísticas

Nombre
Expiration
2 años
Función
Cuenta y realiza un seguimiento de las páginas vistas
Nombre
Expiration
1 día
Función
Cuenta y realiza un seguimiento de las páginas vistas
Nombre
Expiration
1 minuto
Función
Almacena un identificador de usuario único
Nombre
Expiration
1 año
Función
Cuenta y realiza un seguimiento de las páginas vistas

Google Adsense

Marketing/Seguimiento


Uso

Utilizamos Google Adsense para mostrar publicidad. Saber más

Compartición de datos

Para obtener más información, lea por favor la política de privacidad de Google Adsense .

Marketing/Seguimiento

Nombre
Expiration
persistente
Función
Almacena y realiza un seguimiento de las conversiones
Nombre
Expiration
persistente
Función
Active la publicación de anuncios o retargeting

Cumpliendo

Funcional


Uso

Utilizamos Complianz para la gestión del consentimiento de cookies. Saber más

Compartición de datos

Estos datos no son compartidos con terceros. Para más información, lea por favor la política de privacidad de Complianz .

Funcional

Nombre
Expiration
365 días
Función
Almacena las preferencias de consentimiento de las cookies
Nombre
Expiration
365 días
Función
Registrar el ID de la política de cookie aceptada
Nombre
Expiration
365 días
Función
Almacena las preferencias de consentimiento de las cookies
Nombre
Expiration
365 días
Función
Almacena las preferencias de consentimiento de las cookies
Nombre
Expiration
365 días
Función
Almacena las preferencias de consentimiento de las cookies
Nombre
Expiration
365 días
Función
Almacena las preferencias de consentimiento de las cookies
Nombre
Expiration
365 días
Función
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Ads

Marketing/Seguimiento


Uso

Utilizamos Google Ads para publicidad. Saber más

Compartición de datos

Para obtener más información, lea por favor la política de privacidad de Google Ads .

Marketing/Seguimiento

Nombre
Expiration
90 días
Función
Active la publicación de anuncios o retargeting
Nombre
Expiration
no
Función
Almacena información con fines de remarketing

Miscelánea

Propósito pendiente de investigación


Uso

Compartición de datos

La compartición de datos está pendiente de investigación.

Propósito pendiente de investigación

Nombre
coronabar
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-necessary
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Expiration
Función
Nombre
Expiration
Función
Nombre
Expiration
Función
Nombre
uber_menu_settings_tab
Expiration
Función
Nombre
WP_DATA_USER_109
Expiration
Función
Nombre
_fbp
Expiration
Función
Nombre
_fbc
Expiration
Función
Nombre
wpseoFrontendInspectorOpen
Expiration
Función
Nombre
_hjIncludedInSessionSample
Expiration
Función
Nombre
WP_DATA_USER_8
Expiration
Función
Nombre
debug
Expiration
Función
Nombre
cmplz_cookie_data
Expiration
365 días
Función
Nombre
hjActiveViewportIds
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-functional
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-performance
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-analytics
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-advertisement
Expiration
Función
Nombre
cookielawinfo-checkbox-others
Expiration
Función
Nombre
CookieLawInfoConsent
Expiration
Función
Nombre
viewed_cookie_policy
Expiration
Función
Nombre
__stripe_mid
Expiration
Función

<! fins aquí element taula de cookies –>

Puc navegar sense cookies?

Per descomptat, per a això té diverses opcions:

A través del CMP instal·lat en aquesta web:
Mitjançant la configuració de les seves preferències en el panell de configuració del CMP que hem instal·lat. Pot accedir des del bàner de consentiment de cookies.

A través de la configuració del seu navegador:

Si no desitja que els llocs web posin cap cookie en el seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. D’igual manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers.

També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l’equip. Tingui en compte que haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Si accedeix a la configuració del seu navegador (ex. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) podrà configurar quines cookies vol acceptar o rebutjar. Depenent del navegador, la configuració de les cookies estarà en un lloc o un altre. Podrà localitzar-la si uses la funció “Ajuda” del seu navegador.

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Google Chrome (en el Menú Eines):
Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de contingut) > Cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Eines):
Opcions d’Internet > Privacitat > Avançada: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opcions > Privacitat > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad i iPhone:
Preferències > Privacitat: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:
Configuració > Opcions > Avançat > Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a contínues actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que les instruccions s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per a evitar aquests desajustaments, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú de “Opcions” en la secció de “Privacitat”. En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Per a desactivar les cookies en el seu telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per a obtenir més informació.

Pot obtenir més informació i consells de ciberseguretat en Internet: https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/navegacion

Tenint en compte la forma en la qual funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment a casos en els quals la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren en el nostre lloc web o a través d’aquest.

Per consegüent, en cas que es trobi amb aquesta mena de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens el comuniqui. O bé posi’s en contacte directament amb el tercer per a demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privacitat.