Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

Joviat -> Missió

Missió

Breu descripció:

Joviat és una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. L’Escola va néixer inspirada en una concepció cristiana i una clara vocació de servei.
Respectuosa amb les diferències socials, culturals i religioses, té un ferm compromís amb l’educació de qualitat i la societat civil.


Ensenyaments:

A l’Escola Joviat, es poden cursar els següents ensenyaments: A Joviat 2, educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. A Joviat 1, batxillerats, cicles de grau mig i de grau superior de diferents famílies professionals, cursos de formació ocupacional i de formació continuada, així com els ensenyaments esportius en bàsquet, hípica, judo i defensa personal, salvament i socorrisme, esports d'hivern i de muntanya.


Finalitat i valors:

L’educació que reben els alumnes, ha de garantir el ple desenvolupament de les capacitats físiques, expressives, intel·lectuals i afectives, i els ha de preparar per afrontar una vida personal i social plena i feliç.
Per fer possible la tasca educativa, l’Escola compta amb la implicació i compromís de la família, i promou una relació constant entre tots els agents educadors, basada en la cooperació i el diàleg.
Eduquem perquè valors universals com la pau, la generositat, la tolerància i l’honestedat; valors socials com la democràcia, el respecte, i el diàleg; valors individuals com la llibertat, la sinceritat, el sentit crític i l’esforç personal; i valors tradicionals com la responsabilitat, la família i la civilitat, esdevinguin motors de transformació i avenç de la nostra societat.
Eduquem en un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones que treballen a l’Escola i l’alumne, per tal d’aconseguir una escola inclusiva i oberta a tothom.

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 28/05/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme