"En compliment de la Llei 15/1999, els informem que les dades que ens facilita s'incorporaran a la base de dades, la titularitat de la qual és JOVIAT. Les dades es podran cedir únicament a empreses del Grup Joviat per tal que li puguem enviar notícies i informacions. A banda d'això, no es faran servir per cap altra finalitat ni es cediran a tercers aliens. En qualsevol moment, el titular de les dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició manifestant-ho per escrit o bé per correu electrònic a (comunicacio@joviat.cat)."