PORTES OBERTES curs 19/20
Batxillerat, Formació Professional i Hoteleria
Dissabte, 4 de maig de 9.30 h a 13.30 h

Cursos 100% subvencionats
· Formació Ocupacional: SANITAT

Cursos d’hoteleria 100% subvencionats

· Formació Continuada
· Formació Ocupacional

JOVIAT AL DIA