Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

Joviat ->Ensenyaments Joviat 2

 

 

ESCOLA JOVIAT 2
Ensenyaments Obligatoris
Muralla Sant Francesc, 39 de Manresa (Barcelona) T. 93 875 41 78


  Directora de l'Escola Gemma Guerra Gros
gguerrajoviat.cat
  Psicopedagoga
Montse Vilaseca Brugueras
mvilasecajoviat.cat
  Serveis i Jovilleure Xavier Sisa Besga
xsisajoviat.cat
  Coordinadora Univers Joviat Marta Ballber Pons
mballberjoviat.cat
  Coordinadora Okschool Lídia Llopart Margenet
llopartjoviat.cat
  Coordinadora MuSiCaMi Míriam Alés Vidal
malesjoviat.cat
  Menjadors i migdia Rosario Muñoz Maeso
rmunozjoviat.cat
       
  LLAR D'INFANTS    
  Coordinació Llar d'infants
Judit Torrentó Barrera

jtorrentojoviat.cat

  Tutoria DENTETES (EI0A) Noemí Cañete Guerrero
ncanetejoviat.cat
  Tutoria DENTETES (EI0B) Rosario Muñoz Maeso rmunozjoviat.cat
  Tutoria CARGOLS (EI1A) Carla Vilaseca Melendez
cvilasecajoviat.cat
  Tutoria CARGOLS (EI1B) Núria Corral Bellido
ncorraljoviat.cat
  Tutoria PATUFETS (EI2A) Sandra Lanza Pujol
slanzajoviat.cat
  Tutoria CARGOLS (EI2B) Carme Rodríguez Valverde
crodriguezjoviat.cat
  Atelier Judit Torrentó Barrera
jtorrentojoviat.cat
  Laura Bassols Santamaria
lbassolsjoviat.cat
  Psicomotricitat Noemí Cañete Guerrero
ncanetejoviat.cat
  English Marina Espinosa Martínez
mespinosajoviat.cat
  Atenció a la diversitat Laura Bassols Santamaria
lbassolsjoviat.cat
       
  PARVULARI    
  Coordinació Parvulari Roser Juncadella Cuadrench
rjuncadellajoviat.cat
  Tutoria ELEFANTS (EI3A) Mònica Redó Pallisé
Núria Calmet Baraldés
mredojoviat.cat
  ncalmetjoviat.cat
  Tutoria ELEFANTS (EI3B) Sílvia Moncunill Closa
smoncunilljoviat.cat
  Tutoria ELEFANTS (EI3C) Vanesa Buenache Catalán
vbuenachejoviat.cat
  Tutoria GEGANTS (EI4A) Mercè Munuera González
mmunuerajoviat.cat
  Tutoria GEGANTS (EI4B) Carme Olmo Avilés
colmojoviat.cat
  Tutoria GEGANTS (EI4C) Anna Gol Arias
agoljoviat.cat
  Tutoria DRACS (EI5A) Carlota Mominó Mendoza
cmominojoviat.cat
  Tutoria DRACS (EI5B) Begonya Sánchez Martínez
bsanchezjoviat.cat
  Tutoria DRACS (EI5C) Sònia de los Reyes Rodríguez
sdelosreyesjoviat.cat
  Atelier

Judit Torrentó Barrera

jtorrentojoviat.ca

Laura Bassols Santamaria
lbassolsjoviat.cat
  Music in English Núria Alsina Serra
nalsinajoviat.cat
  Psicomotricitat Maria Tudela Sangüesa
mtudelajoviat.cat
  English Marina Espinosa Martínez
mespinosajoviat.cat
  Núria Alsina Serra nalsinajoviat.cat
  Carlota Burgueño Torres
cburguenojoviat.cat
  Atenció a la diversitat Roser Juncadella Cuadrench
rjuncadellajoviat.cat
     
  EDUCACIÓ PRIMÀRIA    
  Equip Coordinació: Rosa Vilaseca Brugueras
rvilasecajoviat.cat
    Mònica Bargalló Parra
mbargallojoviat.cat
  ÀREES  
  Cap d'àrea Llengua catalana Neus Fernández Martín
nfernandezjoviat.cat
  Cap d'àrea Idiomes Mònica Bargalló Parra
mbargallojoviat.cat
  Cap d'àrea Matemàtiques Dolors Lacruz Bonet
dlacruzjoviat.cat
  Cap d'àrea Coneixement del medi Joan Blázquez Quintana
jblazquezjoviat.cat
  CICLE INICIAL · TUTORIES    
  Tutoria EP1A Gemma Trias Santasusana
gtriasjoviat.cat
  Tutoria EP1B Josep M. Riera Caballol
jmrierajoviat.cat
  Tutoria EP1C Alba Capsada Coll
acapsadajoviat.cat
  Tutoria EP2A Maria Samà Chamorro
msamajoviat.cat
  Tutoria EP2B Paquita Marín Martín
pmarinjoviat.cat
  Tutoria EP2C Dolors Lacruz Bonet
dlacruzjoviat.cat
  CICLE MITJÀ · TUTORIES    
  Tutoria EP3A Joan Blázquez Quintana
jblazquezjoviat.cat
  Tutoria EP3B M. Jesús Segura Gaona
mjsegurajoviat.cat
  Tutoria EP3C Clara Serra Vilà
cserrajoviat.cat
  Tutoria EP4A Ester Ferrer Hosta
eferrerjoviat.cat
  Tutoria EP4B Imma Fernández Qui
ifernandezjoviat.cat
  Tutoria EP4C Pilar Arnaus Guiteras
parnausjoviat.cat
  CICLE SUPERIOR · TUTORIES    
  Tutoria EP5A Eduard Berrocal Sevilla eberrocaljoviat.cat
  Tutoria EP5B Mercè Tristany Prat
mtristanyjoviat.cat
  Tutoria EP5C Núria Carrera Riba ncarrerajoviat.cat
  Tutoria EP6A Montse Camins Lladó mcaminsjoviat.cat
  Tutoria EP6B Josep Serentill Aubets jserentilljoviat.cat
  Tutoria EP6C Neus Fernández Martín
nfernandezjoviat.cat
  Llengua Anglesa
    Eulàlia Arnau Arumí
earnaujoviat.cat
    Mònica Bargalló Parra
mbargallojoviat.cat
    Carlota Burgueño Torres
cburguenojoviat.cat
    Anna Molins Solé
amolinsjoviat.cat
    Marta Puente Villareal
mpuentejoviat.cat
  Llengua Castellana
    Carme Grau Vergés
cgraujoviat.cat
    Núria Maldonado Plaza
nmaldonadojoviat.cat
    M. Carmen Pelegrín Cardiel
cpelegrinjoviat.cat
  Educació Física
    Gerard Barbé Clotet
gbarbejoviat.cat
    Jordi Teixidó Pellejero
jteixidojoviat.cat
  Expressió artística: plàstica
    Marta Ballber Pons
mballberjoviat.cat
    Lluïsa Cruz Garriga
lcruzjoviat.cat
  Expressió artística: música
    Maria Mas Sarró
mmasjoviat.cat
  Expressió artística: música-cos
    Núria Corral Bellido
ncorraljoviat.cat
  Educació emocional:  
    Rosa Vilaseca Brugueras
rvilasecajoviat.cat
  Atenció a la diversitat:  
    Laura Vendrell Colilles
lvendrelljoviat.cat
    Xavier Cabot Colilles
xcabotjoviat.cat
    Carme Casas Torné
ccasasjoviat.cat
       
  ESO    
  Equip Coordinació: Neus Serrano Jiménez
nserranojoviat.cat
  Joel Basullas Berenguer
jbasullasjoviat.cat
  TUTORIES 1r d'ESO  
  Tutoria ESO 1 A Montse Mas Bonastre
montsemasjoviat.cat
  Tutoria ESO 1 B Maria Pascual Lladó mpascualjoviat.cat
  Tutoria ESO 1 C M. Àngels Ribera Peñarroya
mariberajoviat.cat
  Tutoria ESO 1 D Miríam Alés Vidal
malesjoviat.cat
  TUTORIES 2n d'ESO  
  Tutoria ESO 2 A Josep Piñol Villena
jpinoljoviat.cat
  Tutoria ESO 2 B Ester Serra Font eserrajoviat.cat
  Tutoria ESO 2 C Manoli Puiggrós Sánchez
mpuiggrosjoviat.cat
  Tutoria ESO 2 D Isabel Solano Armingau isolanojoviat.cat
  TUTORIES 3r d'ESO  
  Tutoria ESO 3 A Eugènia Pagan Esquius
epaganjoviat.cat
  Tutoria ESO 3 B Emma Singla Peña esinglajoviat.cat
  Tutoria ESO 3 C Cristina García Roldan
cgarciajoviat.cat
  Tutoria ESO 3 D Montserrat Masip Poquet
mmasipjoviat.cat
  TUTORIES 4t d'ESO  
  Tutoria ESO 4 A Carme Vila Verdú
cvilajoviat.cat
  Tutoria ESO 4 B Marta Heredia Almasqué
mherediajoviat.cat
  Tutoria ESO 4 C Virgínia Palomo Merchant
vpalomojoviat.cat
  Tutoria ESO 4 D M. del Mar Orriols Padrós
mmorriolsjoviat.cat
  Àrea d'experimentals  
    Carme Vila Verdú
cvilajoviat.cat
    Marta Heredia Almasqué
mherediajoviat.cat
    Emma Singla Peña esinglajoviat.cat
    Cristina García Roldan
cgarciajoviat.cat
    Josep Piñol Villena
jpinoljoviat.cat
    M. Àngels Ribera Peñarroya
mariberajoviat.cat
    Lluís Badia Masgrau llbadiajoviat.cat
    Neus Serrano Jiménez nserranojoviat.cat
    Salvador Plans Maestra
splansjoviat.cat
    Joel Basullas Berenguer jbasullasjoviat.cat
  Àrea de llengües  
    Eugènia Pagan Esquius
epaganjoviat.cat
    Isabel Solano Armingau isolanojoviat.cat
    Manoli Puiggrós Sánchez
mpuiggrosjoviat.cat
    Montse Mas Bonastre
mmasjoviat.cat
    Virgínia Palomo Merchant
vpalomojoviat.cat
    Gloria Díaz Pérez
gdiazjoviat.cat
  Àrea de llengües estrangeres  
    Lídia Llopart Margenet llopartjoviat.cat
    Montserrat Masip Poquet
mmasipjoviat.cat
    Maria Pascual Lladó mpascualjoviat.cat
    Skaiste Grutzinskyte skaistejoviat.cat
    Ester Serra Font eserrajoviat.cat
    Marta Torrentó Barrera mtorrentojoviat.cat
  Àrea de socials  
    Montserrat Rovira Bach mrovirajoviat.cat
    Josep Vilà Batlle jvilajoviat.cat
    M. del Mar Orriols Padrós
mmorriolsjoviat.cat
  Àrea artística  
    Salvador Plans Maestra
splansjoviat.cat
    Miríam Alés Vidal
malesjoviat.cat
  Educació física  
    Albert Bonvehí Torras abonvehi@joviat.cat
    Jéssica Berengueras Jiménez
jberenguerasjoviat.cat
    Issac Burgos Closa iburgos@joviat.cat
    Ferran Badia Teixidó fbadia@joviat.cat
  Educació emocional  
    Jordi Vilaseca Brugueras
jvilasecajoviat.cat
  Comissió d'atenció a la diversitat  
    Montserrat Vilaseca Brugueras
mvilasecajoviat.cat
    M. Àngels Ribera Peñarroya
mariberajoviat.cat

 

 

 

 

 

 

 

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 28/05/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme