Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

| CONTACTE | pdf |
 
Certificat de professionalitat


Mantenir preventivament el vehicle i controlar-ne la dotació material, amb atenció bàsica sanitària a l'entorn prehospitalari, per traslladar el pacient al centre sanitari útil.

Durada dels estudis

290 hores online
110 hores presencials
160 hores en centres de treball (convalidables)

(Hores estimades de dedicació: 745 h)

Continguts

• Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la dotació material
• Tècniques de suport vital bàsic i d'assistència al suport vital avançat
• Tècniques d'immobilització i trasllat del pacient
• Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
• Pràctiques professionals no laborals de transport sanitari

Àmbit professional i de treball

Desenvolupa l'exercici professional en l'àmbit prehospitalari, dependent del Sistema Nacional de Salut o del sector sanitari privat.

Ocupacions i llocs de treballs relacionats

• Conductor/es d'ambulàncies
• Transport sanitari programat i transport sanitari urgent, amb equips de suport vital bàsic i equips de suport vital avançat

Requisits per a l'exercici professional

Per exercir l'activitat "Trasllat del pacient al centre sanitari útil", cal estar en possessió del corresponent permís de conduir BTP.

Vinculació amb capacitacions professionals

La formació establerta en el present certificat de professionalitat garanteix el nivell de coneixements necessaris per a la presentació a les proves que es convoquin per part de l'autoritat competent, per a l'obtenció de l'acreditació que permeti l'exercici de la professió.

Perfil professional del certificat

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals (RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat.

Accés al cicle

• Graduat en ESO o estudis equivalents
• Certificat de professionalitat del mateix nivell
• Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el curs específic d'accés al Cicles de grau mitjà
• Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
• Si no es disposa d'aquestes titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir s'hi s'ha superat amb qualificacio d'APTE les proves d'avaluació de les competències claus nivell 2

 

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 27/06/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme