Escola d'hoteleria Joviat de Manresa
JoviatJoviatJoviat
 
Joviat
Joviat
..PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
..BEQUES
..Curs accés als Cicles Formatius
..de Grau Mitjà
..Curs accés als Cicles Formatius
..de Grau Superior
..CFGM Cuina i Gastronomia.
..Serveis en Restauració
..CFGM Pastisseria, Forneria
..i Confiteria
..CFGS Direcció de Cuina

..CFGS Direcció de Serveis
..de restauració

.. Diploma Sommelier

..RESTAURANT Joviat
..EQUIP DE PROFESSORS
..INSTAL·LACIONS
..ALUMNES DESTACATS
..PREMIS OBTINGUTS
..PREMIS ESCOLA HOTELERIA
. CONVENIS COL·LABORACIÓ
. EMPRENEDORIA
. INTERNACIONAL
....Intercanvis internacionals
....Estades a l'estranger
....Borsa de treball internacional

....Pràctiques a l'estranger

..BULLIPEDIA


..
Hem sortit al Cuines i .CAT

..GASTROFÒRUM
..GRADUACIONS
..25è Aniversari · Festa
..LLIBRE "LA CUINA DELS 25"
..SPAINSKILLS'12
..WORDL SKILLS'07
..3a Setmana del cor de Manresa'12
 

..
Projectes innovació educativa

 

..
Projectes Escola-empresa

 
...First Certificate in English
 
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
 
Maps . http://www.joviat.com/imatges/portades/instagram.jpg
 
Escola Hoteleria JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain

Tel. 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat
 

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Hoteleria i turisme


Direcció de serveis de restauració


Tècnic/a superior en Direcció de serveis de restauració


Dirigir i organitzar la producció i el servei d'aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l'aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Durada dels estudis
2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball 

Horari de dilluns a divendres
de 9.00 a 16.00 hores (horari de pràctiques)
de 9.00 a 14.30 hores (horari de comuns)

Continguts
• Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
• Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
• Gastronomia i nutrició
• Projecte de direcció de serveis de restauració
• Control de l'aprovisionament de matèries primeres
• Gestió administrativa i comercial de restauració
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Processos de serveis en bars i cafeteries
• Processos de serveis en restaurants
• Sommelieria
• Recursos humans i direcció d'equips de restauració
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

Competències professionals
Definir els productes i serveis que ofereix l'empresa.
Dissenyar els processos de producció i servei, determinar la seva estructura organitzativa i els recursos necessaris. Determinar l'oferta de serveis d'aliments i begudes. Programar activitats i organitzar recursos.Realitzar l'aprovisionament, emmagatzematge i distribució de vins, begudes i altres matèries. Realitzar o supervisar la preparació d'espais, maquinària i estris. Realitzar o supervisar els processos de preservei, servei i postservei d'aliments i begudes. Emplenar la documentació administrativa. Donar resposta a possibles sol·licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients. Organitzar i coordinar equips de treball.

Àmbit professional i de treball
En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent.També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

Accés al cicle
• Títol de batxillerat
• Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS)
• Títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior 2n curs de batxillerat (modalitat de batxillerat experimental)
• Curs d'orientació universitària.(COU)
• Qualsevol titulació universitària o d'equivalent (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys)
• Superar prova d'accés (s'ha de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic/a de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir)

Continuïtat
• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau