Escola d'hoteleria Joviat de Manresa
JoviatJoviatJoviat
 
Joviat
Joviat
..PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
..BEQUES
..Curs accés als Cicles Formatius
..de Grau Mitjà
..Curs accés als Cicles Formatius
..de Grau Superior
..CFGM Cuina i Gastronomia.
..Serveis en Restauració
..CFGM Pastisseria, Forneria
..i Confiteria
..CFGS Direcció de Cuina

..CFGS Direcció de Serveis
..de restauració

.. Diploma Sommelier

..RESTAURANT Joviat
..EQUIP DE PROFESSORS
..INSTAL·LACIONS
..ALUMNES DESTACATS
..PREMIS OBTINGUTS
..PREMIS ESCOLA HOTELERIA
. CONVENIS COL·LABORACIÓ
. EMPRENEDORIA
. INTERNACIONAL
....Intercanvis internacionals
....Estades a l'estranger
....Borsa de treball internacional

....Pràctiques a l'estranger

..BULLIPEDIA


..
Hem sortit al Cuines i .CAT

..GASTROFÒRUM
..GRADUACIONS
..25è Aniversari · Festa
..LLIBRE "LA CUINA DELS 25"
..SPAINSKILLS'12
..WORDL SKILLS'07
..3a Setmana del cor de Manresa'12
 

..
Projectes innovació educativa

 

..
Projectes Escola-empresa

 
...First Certificate in English
 
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
 
Maps . http://www.joviat.com/imatges/portades/instagram.jpg
 
Escola Hoteleria JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain

Tel. 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat
 

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Hoteleria i turisme


Direcció de cuina


Tècnic/a superior en Direcció de cuina


Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Durada dels estudis
2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball 

Horari de dilluns a divendres
de 9.00 a 16.00 hores (horari de pràctiques)
de 9.00 a 14.30 hores (horari de comuns)

Continguts
• Control de proveïment de matèries primeres
• Processos de preelaboració i conservació en cuina
• Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
• Processos d’elaboració culinària
• Gestió de la producció en cuina
• Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
• Gastronomia i nutrició
• Gestió administrativa i comercial en restauració
• Recursos humans i direcció d’equips en restauració
• Anglès
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de direcció de cuina
• Formació en centres de treball

Competències professionals
Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments. Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i múltiples aplicacions. Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina creativa d’autor. Desenvolupar i supervisar processos d’elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria. Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria. Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria. Dissenyar ofertes gastronòmiques. Gestionar processos d’aprovisionament en restauració. Organitzar processos de producció culinària. Administrar unitats de producció culinària.

Àmbit professional i de treball
Restaurants, hotels, bars, cafeteries, empreses de menjars preparats, pastisseries, indústries agroalimentàries...

Accés al cicle
• Títol de batxillerat
• Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS)
• Títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior 2n curs de batxillerat (modalitat de batxillerat experimental)
• Curs d'orientació universitària.(COU)
• Qualsevol titulació universitària o d'equivalent (o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys)
• Superar prova d'accés (s'ha de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic/a de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir)

Continuïtat
• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau