Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
CONTACTE pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Sanitat


Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

Durada dels estudis

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1419 hores en el centre docent
581 en el centre de treball 

Horari

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

Continguts

• Atenció al pacient
• Anatomia per la imatge
• Protecció radiològica
• Tècniques de radiologia simple
• Tècniques de radiologia especial
• Tècniques de tomografia computada i ecografia
• Tècniques d'imatge per ressonància magnètica
• Tècniques d'imatge en medicina nuclear
• Tècniques de radiofarmàcia
• Fonaments físics i equips
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
• Formació en centres de treball

Competències professionals

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el/la professional són:

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet. Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips radiogràfics.Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips de processament informàtic d'imatges de ressonància magnètica i tomografia axial computada.Obtenir registres gràfics del cos humà, mitjançant tècniques radioisotòpiques, utilitzant equips de medicina nuclear. Aplicar i comprovar les mesures de radioprotecció en unitats d'aplicació medicodiagnòstica de les radiacions ionitzants, sota supervisió facultativa.

Àmbit professional i de treball

Exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en unitats de radiodiagnòstic i de medicina nuclear, en centres d'investigació i en instituts anatomicoforenses o de medicina legal, així com en centres veterinaris i d'experimentació animal, i delegacions comercials de productes hospitalaris, farmacèutics i tècnics d'aplicacions en electromedicina.

Sortides professionals

• Tècnic/a en imatge per al diagnòstic
• Tècnic/a en protecció radiològica
• Tècnic/a en radiologia d’investigació i experimentació
• Delegat/da comercial de productes hospitalaris farmacèutics

Accés al cicle

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental) 
• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d'accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau