Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Sanitat

Tècnic/a superior en dietètica

És competència general d'aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics
1.590 hores en el centre docent
410 en el centre de treball

Horari

De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

Continguts

• Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
• Alimentació equilibrada
• Dietoteràpia
• Control alimentari
• Microbiologia i higiene alimentària
• Educació sanitària i promoció de la salut
• Fisiopatologia aplicada a la dietètica
• Relacions en l'àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

Competències professionals

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet. Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals. Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica. Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica. Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà. Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

Àmbit professional

• Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària
• Unitats de recolçament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria.
• Salut pública: servei d’higiene dels aliments.
• Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició.
• Serveis de restauració: cuines d’hospitals, empreses de “càtering”, restaurants i hotels, menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars o d’empreses.
• Indústria alimentària: departament de disseny d’aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d'aliments

Sortides professionals

• Tècnic/a superior en dietètica i nutrició
• Responsable d'alimentació en empreses de càtering
• Tècnic/a en higiene dels aliments
• Consultor/a en alimentació
• Educador/a sanitari

Accés al cicle

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental) 
• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d'accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau