Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Activitats físiques i esportives

Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives

És competència general d'aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d'equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l'entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l'usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

Durada dels estudis

2000 hores - 2 cursos acadèmics
1590 hores en el centre docent
410 en el centre de treball 

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Continguts

• Jocs i activitats físiques recreatives per a animació
• Activitats fisicoesportives individuals
• Activitats fisicoesportives d'equip
• Activitats fisicoesportives amb implements
• Fonaments biològics i bases del condicionament físic
• Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps de lleure i socioeducatives
• Primers auxilis
• Salvament aquàtic
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

Competències professionals

Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d'equip, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements, ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic, organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d'activitats de lleure i socioeducatives.

Àmbit professional i de treball

• Empreses de serveis esportius
• Patronats d’esports o entitats esportives municipals
• Clubs o associacions esportives
• Clubs o associacions de caràcter social
• Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, parcs temàtics, parcs aquàtics, etc
• Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors
• Centres geriàtrics o de caràcter social
• Federacions esportives
• Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, etc.)

Sortides professionals

• Promotor/a d’activitats fisicoesportives
• Animador/a d’activitats fisicoesportives
• Coordinador/a o d’activitats poliesportives
• Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals d'equip i amb implements
• Socorrista

Accés al cicle

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental) 
• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d'accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau