Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Superior · Administració i gestió

Administració i financesTècnic/a superior en administració i finances

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Durada dels estudis

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball 

Horari

1r curs: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h
2n curs: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h

Continguts

• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Procés integral de l'activitat comercial
• Comunicació i atenció al client
• Anglès
• Gestió de recursos humans
• Gestió financera
• Comptabilitat i fiscalitat
• Gestió logística i comercial
• Simulació empresarial
• Projecte d'administració i finances
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

Competències professionals

Les competències i realitzacions professionals més rellevants que ha de manifestar el tècnic/a són:

• Realitzar processos de comunicació interns i externs en l’àmbit de l’empresa
• Detectar les necessitat administratives o de gestió
• Tasques d’arxiu i classificació documental
• Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa
• Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió
• Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans
• Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa
• Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial.
• Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques

Àmbit professional i de treball

Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi. Corporacions i instiucions de crèdit i financer. Assegurances. Altres serveis financers prestats a les empreses. Activitats d’inform. sobre solvència de persones i empreses i gestió de cobraments. Assessoria jurídica, fiscals i gestories. Servei d’auditoria comptable, economia i financera. Assessorament i informació organitzacional de l’empresa, gestió i control empresarial.

Sortides professionals

• Administratiu/va d'oficina o despatx professional
• Administratiu/va comercial
• Administratiu/va de gestió i de personal
• Comptable
• Administratiu/va de banca i d'institucions financeres
• Responsable de tresoreria
• Responsable de mitjans de pagament
• Responsable de cartera
• Responsable de valors d'estranger
• Administratiu/va de l'Administració Pública
• Tècnic/a en gestió de cobraments
• Auxiliar d'Auditoria
• Agent comercial d'assegurances i bancs i institucions financeres
• Gestors/es administratius/ves

Accés al cicle

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental) 
• Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d'accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
• Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Altres Cicles formatius de grau superior 
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau