Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà · Administració

Gestió administrativa
Tècnic/a en gestió administrativa


La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada dels estudis

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball 

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Continguts

• Comunicació empresarial i atenció al client
• Operacions administratives de compravenda
• Operacions administratives de recursos humans
• Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
• Tècnica comptable
• Tractament de la documentació comptable
• Tractament informàtic de la informació
• Operacions administratives de suport
• Anglès
• Empresa i Administració
• Empresa a l'aula
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

Competències professionals

Les competències i realitzacions professionals més rellevants que ha de manifestar el tècnic/a són:

• Realitzar processos de comunicació interns i externs en l’àmbit de l’empresa
• Seguiment dels procediments administratius interns
• Tasques d’arxiu i classificació documental
• Gestió de tresoreria
• Gestió en les àrees de selecció i formació del recursos humans
• Gestió administrativa a l’activitat comercial i elaboració de documentació de caràcter fiscal
• Activitats de caràcter comercial i atenció al client

Àmbit professional i de treball

Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi. Corporacions i institucions de crèdit i finançament. Assegurances. Altres serveis financers prestats a les empreses. A l’Administració pública: central, local i autonòmica. En qualsevol empresa d'àmbit públic i privat que realitzi la seva activitat en qualsevol dels tres sectors econòmics, dintre de la funció d'administració i de gestió.

Sortides professionals

• Auxiliar administratiu/va
• Ajudant/a d’oficina
• Auxiliar de documentació i arxiu
• Gestor/a de cobraments i pagaments
• Caixer/a
• Administració de banca i institucions financeres
• Treballador/a de mitjans de pagament
• Treballador/a de mitjans de tresoreria
• Treballador/a de mitjans de valors
• Treballador/a de mitjans d’estranger
• Auxiliar admistratiu/va de l’Administració pública
• Auxiliar admistratiu/va d’assegurances de producció
• Auxiliar admistratiu/va de sinistres i reassegurances
• Administratiu/va comercial
• Administratiu/va de gestió i de personal

Accés al cicle

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a 
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d'accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.

Continuïtat

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar prèviament la prova d’accés)