Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà · Sanitat
 Tècnic/a en auxiliar d'infermeria

És competència general d'aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat/da d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Durada dels estudis

1400 hores • 1 curs acadèmic
990 hores en el centre docent
410 en el centre de treball 

Horari

Grup matí: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30
Grup tarda: de dilluns a divendres de 15:00 a 21.30

Continguts

• Operacions administratives i documentació sanitària
• L’ésser humà davant la malaltia
• Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
• Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
• Primers auxilis
• Higiene del medi hospitalari i neteja de material
• Recolzament psicològic al pacient/client
• Educació per a la salut
• Tècniques d’ajuda odontologicoestomatològica
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

Competències professionals

Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència. Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient/client. Tenir cura les condicions sanitàries de l'entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis. Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l'aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d'educació sanitària. Realitzar tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental.

Àmbit professional

• Atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
• Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
• Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoterapia

Sortides professionals

• Tècnic/a auxiliar d’infermeria, d’atenció primària, d’atenció domiciliària i d’unitats especials i salut mental
• Auxiliar d’infermeria/clínica
• Auxiliar de balnearis
• Auxiliar d’atenció primària
• Auxiliar cures d’infermeria a domicili
• Auxiliar bucodental
• Auxiliar geriàtric
• Auxiliar pediàtric
• Auxiliar d’esterilització
• Auxiliar d’unitats especial
• Auxiliar de salut mental

Accés al cicle

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d'accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà 
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d'accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar la prova d'accés)