Formació professional, Cicles formatius grau mitjà i superior
Joviat JoviatJoviat
 

...PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

...BEQUES
..Curs de formació específic per a.l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

..Curs de preparació per a la Incorporació als ..Cicles formatius de grau Superior

..GFGM Activitats comercials
..Especialització productes frescos

..CFGS Gestió de vendes
..i espais comercials

..
..CFGM Gestió administrativa


..
..CFGS Administració
.i finances


..CFGS Assistència a la direcció

..CFGM Conducció d'activitats
..fisicoesportives en el medi natural

..CFGS Animació d'activitats físiques
..i
esportives

..CFGM Cures auxiliars d'infermeria

..CFGM Emergències sanitàries

..CFGM Emergències ..sanitàries

..CFGM Farmàcia i ..parafarmàcia

..CFGS Dietètica
..CFGS Higiene bucodental

..CFGS Imatge per al diagnòstic
..i medicina nuclear

..CFGS Laboratori clínic.i biomèdic

..CFGM Sistemes microinformàtics i.xarxes

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions multiplataforma

..CFGS Desenvolupament
..aplicacions web

 
..
..
Projectes innovació educativa

 

3.Projectes Escola-empresa

 

...First Certificate in English

 
Projecte Internacional: Xina
 
Projecte: EMPRENEDORIA
 
Projecte: JOVITEC
 
Projecte: ILEARN · CLIL JOVIAT
 
Fibra Òptica
 
Resultats Joviat (inserció laboral)
 
· FALCA de RÀDIO (Batxillerats i Cicles)
 
| CONTACTE |
 
· Graduació de CFGS i Batxillerat
 
· Graduació de CFGM
 
Segueix-nos:

 .      
 

Escola JOVIAT de Manresa
C. Folch i Torres, 5-13
08241 MANRESA (Barcelona) Spain
Maps

Tel. 00 34 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat

 
| CONTACTE | pdf |
 

Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior

 

QUI POT ACCEDIR-HI?

Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de Tècnic/a de Grau Mitjà d'un cicle de Grau Mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius o les persones que estiguin cursant un Grau Mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.


DURADA

700 hores

 
CONTINGUT

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica.

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

Matèries part comuna
· 1 Comunicació en Llengua catalana · 3 h/setmana
· 2 Comunicació en Llengua castellana · 3 h/setmana
· 3 Comunicació en Llengua anglesa · 5 h/setmana
Total hores part comuna: 11h/setmana

Matèries part específica que ofereix Joviat (l'alumnat en cursarà 2)
· 4 Matemàtiques aplicades (obligatòria) · 4 h/setmana
· 5 Química - Biologia (optativa) · 4 h/setmana
Total hores part específica · 8 h/setmana
· 8 Tutoria · 1 h/setmana

Total hores del curs: 20h/setmana

 
HORARI
Franja de matí a partir de les 9.00 hores
 
EFECTES

La superació del Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de Grau Superior té els efectes següents:

a) La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.

b) En els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, l'exempció de la part comuna de la prova d'accés. En tot cas, l'alumnat haurà de superar la prova específica de la prova d'accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.