Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

 
Joviat -> SERVEI ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

 

 

 

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS DE L'EXPERIÈNCIA LABORALServei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada,
de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallat
de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de
les ofertes formatives amb les seves variants. I conclou amb l'elaboració
i lliurament de l'informe d'assessorament.

Requisit previ per participar al reconeixement acadèmic dels aprenentatges
assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.


El canal de comunicació entre els aspirants i l'Escola serà aquest web.

Dades de Catalunya del Servei d'Assessorament i Reconeixement de l'experiència laboral
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya [.pdf]

PROCÉS OBERT DURANT TOT EL CURS


OFERTA SERVEI ASSESSORAMENT [aquí]


DOSSIERS D'ASSESSORAMENT
Heu d'emplenar-los i enviar-los al vostre assessor/a:

Emergències sanitàries: [trajectòria] [autodiagnosi]
Auxiliar d'infermeria: [trajectòria] [autodiagnosi]
Higiene bucodental: [trajectòria] [autodiagnosi]
Direcció de cuina: [trajectòria] [autodiagnosi]
Pastisseria: [trajectòria] [autodiagnosi]
Serveis de restauració: [trajectòria] [autodiagnosi]Sol·licitud ASSESSORAMENT

[imprès sol·licitud (Word)] [imprès sol·licitud (LibreOffice)]

Enviar-lo a fcontinuada@joviat.cat o presentar-lo a la secretaria de l'Escola Joviat.
Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos
caldrà lliurar a la secretaria del centre l'imprès original signat.


Fase d'assessorament:
60 €

Més informació del procés [aquí]


IMPORTANT !!!
OBERT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 16-17


Sol·licitud RECONEIXEMENT

[imprès sol·licitud (Word)] [imprès sol·licitud (LibreOffice)]

[imprès inscripció unitats formatives del Reconeixement]

Criteris d'admissió
L'ordre d'admissió als centres del departament,
es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.


Fase de Reconeixement de Formació Professional:
Títols LOGSE: 40 €/crèdit
Títols LOE: 18 €/unitat formativa
Maribel Herranz • Xesca Serra | fcontinuada@joviat.cat | T. 93 872 69 88
C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa (Barcelona)

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 27/06/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme