Escola Joviat, escola de vida
Escola Joviat de Manresa
Formació Professional Escola hoteleria Manresa Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà Cetre de Formació de Tècnics Esportius residencia_estudiants Assessoria i Formació Continuada/OcupacionalTES: Tècnic/a Emergències Sanitàries a DISTÀNCIA.
Per al personal
del transport sanitari


TES: Técnico/a Emergencias Sanitarias a DISTANCIA.
Para el personal
del transporte sanitario

Segueix-nos:
 .      

Ampa Joviat Ampa Joviat

Estem associats a:

| CONTACTE |
 
Prova de nivell per obtenir el certificat de professionalitat


L'objectiu del curs és preparar a l'estudiant per a superar una prova de nivell amb la qualificacio d'APTE en l'avaluació de les competències claus nivell 2, per tal de poder accedir al Certificat de professionalitat.

Dirigit al personal del sector del transport sanitari que no disposa del requisits de titulació*

Durada dels estudis

20 hores online
Examen presencial

Competències clau a avaluar

  • Matemàtiques
  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana

Les proves de competències clau són instruments per comprovar que es posseeixen els coneixements en llengua i matemàtiques que permeten realitzar un correcte seguiment del curs.

L'avaluació d'aquestes competències clau (examen) es farà de forma presencial a Joviat

* Requisitis per accedir al Certificat de professionalitat

No hauran de fer la prova per avaluar les competències clau, els alumnes amb els següents requisits:

• Graduat en ESO o estudis equivalents 
• Certificat de professionalitat del mateix nivell 
• Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el curs específic d'accés al Cicles de grau mitjà
• Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

 

Altres webs de Joviat:

Joviobres


© Escola Joviat 2015   ·   Informació del web   ·   Última actualització: 30/05/2017   ·   Resolució recomanada: 1024x768 px

Mapa d'ensenyaments

Ensenyaments obligatoris PQPI
Programa Qualificació Professional Inicial
Batxillerats CFGM
Cicles Formatius de Grau Mitjà
CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Tècnics Esportius
· Educació infantil
    Llar d'Infants
    Parvulari
· Educació Primària
· ESO
· Auxiliar de cuina i de serveis de restauració Ciències i tecnologia:
· Tecnològic
· Ciències de la salut

Humanitats i ciéncies socials:
· Econòmic-jurídic
· Social
· Humanístic

· Cuina i Gastronomia
Serveis en restauraciò

· Pastisseria, forneria i confiteria
· Comerç
· Conducciò d'activitats fisicoesportives en el medi natural
· Gestiò administrativa
· Cures auxiliars infermeria
· Emergéncies sanitàries
· Farmàcia i parafarmàcia
· Sistemes microinformàtics i xarxes
· Curs especìfic Accès cicles de grau Mitjà

· Direcció de cuina i serveis en restauració
·
 Administració i finances
· Animaciò d'activitats fìsiques i esportives
·
 Desenvolupament aplicacions multiplataforma
· Desenvolupament aplicacions web
· Dietètica
· Gestió comercial i màrqueting
· Higiene bucodental
· Imatge per al diagnòstic
· Laboratori de diagnòstic clínic
· Curs específic Accés cicles de grau Superior

· Atletisme
· Bàsquet
· Esports d'hivern
· Esports de muntanya i escalada
· Futbol i Futbol sala
· Handbol
· Hípica
· Judo i defensa personal
· Salvament i socorrisme